2013. gada 5. februāris

Ātrie kredīti. Kā uzlabot situāciju.

TV redzētie sižeti mudināja veikt nelielu prāta vingrinājumu, kāds ir iespējamais ātro kredītu efekts uz sabiedrību un tautsaimniecību. Sižeti liek domāt, ka ātro kredītu industrija veiksmīgi ekspluatē Latvijas iedzīvotāju daļas (noteikti labākās) salīdzinoši augsto apzinīguma līmeni attiecībā uz parādu nomaksu.

Tas ļauj izvirzīt sekojošas hipotēzes:
  • Ātrie kredīti pastiprina negatīvo demogrāfijas efektu vēl vairāk samazinot nākotnes nodokļu maksātāju skaitu.  Superdārgo kredītu ņēmēji kuri nespēj to atdot, un kura vietā to neatdod citi, visticamāk aizies "pelēkajā zonā" t.i. nedeklarēs ienākumus un nemaksās nodokļus, lai izvairītos no parādu piedzinējiem. Ņemot vērā, ka reklāma lielākoties orientēta uz jauniem cilvēkiem visvairāk apdraudēti ir jaunieši -  tie uz kuriem balstām mūsu nākotnes cerības.
  • Tas ir mehānisms, kā caur neapzinīgiem pilsoņiem atņemt līdzekļus apzinīgajiem. Skolnieku kredītus ir spiesti segt vecāki, neapzinīgu ģimenes locekļu kredītus sedz pārējie ģimenes locekļi. Man pašam paziņu lokā ir ne viens vien bēdīgs gadījums. Redzamā industrijas peļņa pie tik vienkāršas kredītu izsniegšanas procedūras iespējama, tikai gadījumā, ja sabiedrībā ir cilvēki, kuri gatavi maksāt desmitiem un pat vairāk procentu par neapdomīgi ņemtiem kredītiem, kurus ir ņēmuši citi cilvēki - neapzinīgi radinieki.

Ar dažām likumdošanas izmaiņām ir iespējams nodrošināties, ka nebanku kreditēšanas industrija darbojas produktīvi, vai arī, ja šis biznesa modelis nespēj strādāt produktīvā režīmā, tad ļaut šai industrijai nonīkt dabīgā ceļā.
  1. Noteikt maksimālās efektīvās kredītu procentu likmes (APR, kuru rēķina ieskaitot soda procentus, parādu piedzinēju samaksu utml) 20% apmērā, nosakot, ka piemēram virs maksimālās likmes aizņēmējam procentus maksāt nav pienākuma neatkarīgi no savstarpējā līguma. Tas nodrošinās, ka aizdevēju firmas nevarēs atļauties lielu nemaksātāju daudzumu, tāpēc būs spiestas rūpīgi izvērtēt katru aizņēmēju, viņa paša labā, kā to tagad dara komercbankas.
  2. Noteikt, ka nav jāmaksā procenti par tādu mikrokredītu, kurš izdots personai brīdī, kad ir bijusi publiski pieejama  informācija, ka tās iepriekšējā kredīta maksājumi ir tikuši kavēti jebkurā brīdī iepriekšējo 3 gadu laikā vai tos segusi cita persona  vai arī iepriekšējam kredītam ir aprēķināti soda procenti. Tas neļaus mikrokredītu firmai "slaukt" radiniekus, vai turpināt audzēt parādu jaunietim, kurš nespēj atzīt vecākiem ka ir paņēmis kredītu kādā no ātro kredītu firmām. Vienlaicīgi protams jānosaka, ka jebkurš kredīta maksājuma kavējums vai citas problēmas ar atdošanu, kurš atbilst iepriekšējiem rādītājiem nekavējoties jāreģistrē publiskā reģistrā.
  3. Jānosaka, ka ja gadījumā firma, nav nekavējoties (24 stundu laikā) reģistrējusi  publiskā reģistrā maksājuma kavējumu vai problēmas ar kredītu, tad kredītņēmējs tiek atbrīvots no būtiskas daļas (piemēram puses) no pamatsummas saistībām un visiem procentu maksājumiem. Šāda norma novērstu iespēju kredīta ņēmēju aizsūtīt pie citas firmas pārfinansēties - t.i. iedzīt kredītu spirālē.
  4. Noteikt, ka kredītu var izsniegt tikai pēc  48 stundu pārdomu brīža no pieteikuma iesniegšanas brīža. Tas samazinās to cilvēku skaitu, kuri parakstās uz acīmredzami neizdevīgiem nosacījumiem patiesībā nevajadzīgam aizņēmumam. Tāpat nosakot, ka ja šī 48 stundu nogaidīšana nav ievērota, parāds nav jāatdod.
Iespējams, ka mikro finansēšanas industrijai ir taisnība, ka tā var radīt labākas attīstības iespējas sabiedrības trūcīgākajai daļai. Tāpēc ja strādātu iepriekš minētie nosacījumi, esmu pārliecināts, ka industrijas uzraudzību sekmīgi veiktu paši šo firmu klienti, bez liekas nodokļu naudas tērēšanas un FKTK iejaukšanās.


Mūsu pašu nākotnes labklājības vārdā valstij vajadzētu operatīvi iejaukties, kamēr neesam dabūjuši jaunu emigrācijas vilni, kas bēg no vietējiem augļotājiem.

1 komentārs:

Janis Tupulis teica...

žēl, ka valsts asinssūkšanas biznesu nepieregulēja jau sākumā...

mani 2 santīmi idejās:
* vajag pret-mārketingu / sabiedrisko domu, ka ātrie kredīti ar likmi 1000%, jā, tūkstotis procentu vai tamlīdzīgi, gadā ir slikta lieta, neņemiet paši un negalvojiet citiem un pie augļotājiem strādāt neejiet
* baznīca varēja pateikt savu vārdu, kkur kkas par augļošanu ir teikts jau pasen, problēma nav jauna
* rīkot flešmobus
* likumdošanas izmaiņas būtu forši, bet jāatrod lobijs